Možnosti rozdelenia poschodia
eye Výhľad na mesto
Zvolená plocha
Čistá podlažná plocha 762 m2
Zvolená plocha
Čistá podlažná plocha 384 m2
Zvolená plocha
Čistá podlažná plocha 378 m2
eye
eye Výhľad na štadión
Celé poschodie
Hrubá podlažná plocha 1 153 m2
Čistá podlažná plocha 762 m2
Uvedené výmery sa môžu mierne zmeniť po dokončení RPD, resp. po zrealizovaní výstavby projektu.