Možnosti rozdelenia poschodia
eye Výhľad na mesto
Zvolená plocha
Čistá podlažná plocha 878 m2
Zvolená plocha
Čistá podlažná plocha 442 m2
Zvolená plocha
Čistá podlažná plocha 436 m2
eye
eye Výhľad na štadión
Celé poschodie
Hrubá podlažná plocha 1 157 m2
Čistá podlažná plocha 878 m2
Uvedené výmery sa môžu mierne zmeniť po dokončení RPD, resp. po zrealizovaní výstavby projektu.